Arhiva

Kategorije

Taj divni Božji svijet

image

image

image

image

image

Božji tragovi

Izraz Božje ljepote koja osvaja...
Izraz Božje ljepote koja osvaja…

Božji tragovi-dar Njegove ljepote! Hvala Ti Bože, moj!

…o, toliko se puta, i toliko puta divimo Božjim stvorenjima, a koliko se puta zapitamo koliko li je puta ljepši Taj Kreator – ime mu je Bog!
…sva stvorenja Te slave, i priroda govori – Bože, Ti jesi, Tvoje ime govori – više od ove slike, koja ocrtava Tvoju Ljubav!
Kruška – dar Tvoj!