Arhiva

Kategorije

Nije čovjek radi subote nego subota radi čovjeka

Nije čovjek radi subote nego subota radi čovjeka

Po Zakonu  je bilo zabranjeno subotom liječiti i činiti dobro. Farizeji su se toga strogo držali. Oni su smatrali subotu važnijom od čovjeka i njegova zdravlja, ali Isus nije razmišljao na taj način nego je uvijek više brinuo o čovjeku. I danas se događa da mnogi ljudi idu u crkvu redovito , ali se ne trude ćiniti dobra djela,a naša vjera na taj način ne može biti potpuna. Bogu je čovjek važniji od Zakona i tako treba biti i nama. Uvijek se trebamo brinuti o drugima čak i ako se tada mi možemo naći u opasnosti.Ne trebamo biti sebični nego uvijek činiti dobra djela. To je najvažniji dio naše vjere. Bez obzira na sve uvijek trebamo pomoći najpotrebnijima.

Ivana Prgomet 8