Arhiva

Kategorije

Kakva je tvoja slika o Bogu?

Kakva je tvoja slika o Bogu ?

Moja slika prema Bogu je poštena . Jer Bog je naš spasitelj , Bog je naša sreća , ljubav , poštenje . Boga ne trebamo moliti samo kada nešto trebamo . Svaki će vjernik prihvatiti sliku o Bogu . Mi nebi trebali dopustiti da okoline utječu na našu vjeru prema Bogu , Bogu trebamo zahvaliti za sva njegova djela .
BOG JE NAŠ SPASITELJ, BOG NAS JE NAUČIO POMAGATI DRUGIM LJUDIMA .
BOGA TREBA VOLITI .

Antonija Bukvić

Kakva je tvoja slika o Bogu ?

Kakva je tvoja slika o Bogu ?

Po meni je Bog najvažniji u životu. I ja mislim da je. Bog je rješenje svega. Bog ti može sve podariti i učiniti te sretnim. A najviše od svega, Bog ti može podariti uskrsnuće i vječni život s njim. Ako vjerujemo duboko u Boga, Bog će biti bolji prema nama. Samo nas vjera može spasiti i našu dušu učiniti da živi vječno. Bog je bogat milosrđem, ali je i sudac koji nagrađuje dobro i kažnjava zlo. Bog poštuje našu slobodu, ali traži da ga slušamo. Bog je od nas ljudi potpuno drukčiji, ali nam je uvijek blizak. Nekima je okolina stvorila sliku o Bogu. Odsutan je iz njihovog života jer ti ljudi ne računaju na Boga i misle da sve mogu sami bez Boga. A za neke ljude Bog je strogi sudac koji samo gleda njihove promašaje i grijehe s ciljem da ih kazni. Oni ne razumiju govor o Bogu ljubavi i milosrđa. Većinom takvi ljudi postaju fanatici, što je pogubno za istinsku vjeru. Samo će zreli vjernik prihvatiti sliku o Bogu koja se nalazi u svetom pismu, a ostali će izmišljati sve i svašta i na kraju će imati sliku Božju nastalu pod utjecajem okoline i zlih ljudi. A neki ljudi vjeruju u snagu pobožnosti, predmeta ili nekih formula. Zamijenili su Boga sa stvarima preko kojih on, svojom voljom, ponekad djeluje. Krščanstvo se oduvijek borilo protiv praznovjerja i magije. Za upoznavanje pravoga Božjeg lica i njegove uloge u našem životu važno nam je vodstvo duha svetoga i pomoć crkve. Bog je u čovjekovo srce upisao čežnju za njim, jer je čovjek od Boga i za Boga stvoren. Bog nas nikada neće prestati privlačiti sebi.

Valentina Jurić, 8.a