Arhiva

Kategorije

Uskrsli Isus

Uskrsli IsuseUskrsli Isus

Zbog naših grijeha
Isus je razapet bio
I teški križ nosio.

Isus je zaplakao
Nebo se otvorilo
Zbog naših grijeha
Je umro.

Njegova teška muka
Nama je bila poruka
Da stvari ne činimo zle
Jer netko zbog toga ispaštat će.

Na smrti Njegovoj
Za nas se molio
I naše grijehe nam oprostio.

Treći dan po
Svetom pismu je uskrsnuo
I ljudima se prikazao.

Od tog dana uskrs
Slavimo grijeha se odričemo
I Njegovo uskrsnuće naviještamo.

Muku zbog nas je trpio
Zbog nas se žrtvovao
Da ljudima bi bilo dobro.

Isuse, hvala Ti
Za sve što za nas napravio si
Vječno ćemo slavit Te
I zahvalni biti za sve..

Iva Tomić @ Diana Ćorluka 6a

Uskrs

Uskrs

Nekada se najprvo probala sveta sol,a zatim drugo jelo iz korpe.Djeca su se tucala sa šarenim jajima koja su dobivali od susjeda i rođaka.Svi bi išli na misu i čestitali si Uskrs. Popodne bi svi rado išli u kolo.

Maja Đamić 3r G. Bebrina

Kako se slavio Uskrs ?

Kako se slavio Uskrs?

Postilo se četrdeset dana.Išlo se svaki dan na Križni put. Nosila se tamnija odjeća.Nije bilo muzike tokom Korizme. Kroz Veliku nedjelju sadilo se u vrtu do četvrtka. Od četvrtka nisu dirali zemlju. Petkom su pekli kolače i kuhali svetenje.Subotom su nosili meso na blagoslov pokriveno sa najboljim salvetama. Bojala su se jaja.

Domagoj Baboselac, 2 r PŠ G.Bebrina

Slavljenje Uskrsa

Kuhao se kulin, šunka i jaja. Na svetenje su se nosile velike korpe u kojima je bilo kulina, šunke, jaja, bijeli i crveni luk, korijen hrena, sol i pogača. Pekli su se suhi kolači: paprenjaci i keksi na mašinu. Jaja su se šarala u lukovini.

Šimun Čipraković, 2 r PŠ G.Bebrina

Kako se slavio Uskrs?

Pripreme za Uskrs su počimale na prvi dan Korizme. Cijelu Koriszmu se postilo i molilo. U Velikom tjednu se pripremala hrana za Uskrs. Na Veliki četvrtak pekli su se kolači. Na Veliki petak pekao se kruh i kuhalo svetenje. Na Veliki subotu šarala se se jaja. Sve dane u Velikom tjednu narod je išao pješke u Klakar na obrede. Na Veliku subotu nosila se hrana na blagoslov. Kasno navečer bila je misa uskrsnuća. Na Uskrs ujutro jelo se blagoslovljeno jelo i tucalo se sa šarenim jajima.

Fabijan Lakušić, 2 r PŠ G.Bebrina

Kako se slavio Uskrs?

Na Veliki četvrtak vežu se zvona i ide u crkvu. Na Veliki petak do podne čita se muka i poslije djeca nose šarene šibe u crkvu. To se zvalo šibarina. Lupali su u crkvi po klecalima i takmičili se čija će šiba pući. To je bila uspomena na Isusovo šibanje. Komad te šibe nosio se kući. Na Veliku subotu sveti se meso, a navečer se slavi uskrsnuće Isusovo.Šaraju se jaja koja kasnije nosimo jedni drugima. Nedjelja je Uskrs. Ide se na Svetu misu. Misa bude svečana.

Ivona Đurković, 2 r, PŠ G. Bebrina

Kako se nekad slavio Uskrs?

Prije kad dođe Velika nedjelja od Velikog četvrtka svaki dan su bili obredi. Iza svete mise navečer bi se ostalo dugo u crkvi moliti. Sutra dan Veliki petak. Bili bi obredi. Sva djeca bi išla u crkvu i nosila našaranu šibu. Popodne bi se uredio Isusov grob. Čitala se muka. Sutra da na Veliku subotu bi se išlo na svetenje. U večer pali se vatra i iznosi se velika svijeća. Na Uskrs se ide na misu. Djeca donesu šarana jaja i tucaju se na Uskrs.

Kruno Lović, 2 r PŠ G. Bebrina

Kako su moji roditelji slavili Uskrs?

Slavlje je počelo na Veliki četvrtak kada smo svi išli na večernju misu. Na Veliki petak kuhamo svetenje koje nosimo na Veliku subotu na posvećenje. Djeca šaraju pisanice. Mame prave kolače. Idemo svi na obred Velikog petka u crkvu. Na Veliku subotu djeca daruju jedni drugima pisanice. Na večer svi idemo na misu. U nedjelju čestitamo jedni drugima Uskrs.

Stjepan Tvrdojević, 2 r PŠ G. Bebrina

Uskrsni običaji

Pred Uskrs se postilo i molilo. Na Veliki četvrtak, petak i subotu išlo se na obrede (misu ) u crkvu. U subotu se nosilo jelo na posvećenje. U košaru se stavljala kuhana šunka, kulin, kulinača, slanina, mladi luk, klas kukuruza, grančica šljive, sol i šibice. Šarala su se jaja sa pisankama. Kuhala se ljuska od luka i tako su se bojala jaja. Na Uskrs se palila svijeća i molilo se Bogu za blagoslov. Ujutro nitko ne smije ništa pojesti, jela se posvećena hrana. Mrvice se nisu bacale, nego se davalo kokošima. Odlazilo se na misu. Prvi dan je obitelj bila na okupu. Drugi dan se išlo u goste i primali se gosti. Tako se slavio Uskrs.

Kruno Dvojković, 4 r, PŠ G. Bebrina