Arhiva

Kategorije

Kakva je tvoja slika o Bogu ?

Kakva je tvoja slika o Bogu ?

Po meni je Bog najvažniji u životu. I ja mislim da je. Bog je rješenje svega. Bog ti može sve podariti i učiniti te sretnim. A najviše od svega, Bog ti može podariti uskrsnuće i vječni život s njim. Ako vjerujemo duboko u Boga, Bog će biti bolji prema nama. Samo nas vjera može spasiti i našu dušu učiniti da živi vječno. Bog je bogat milosrđem, ali je i sudac koji nagrađuje dobro i kažnjava zlo. Bog poštuje našu slobodu, ali traži da ga slušamo. Bog je od nas ljudi potpuno drukčiji, ali nam je uvijek blizak. Nekima je okolina stvorila sliku o Bogu. Odsutan je iz njihovog života jer ti ljudi ne računaju na Boga i misle da sve mogu sami bez Boga. A za neke ljude Bog je strogi sudac koji samo gleda njihove promašaje i grijehe s ciljem da ih kazni. Oni ne razumiju govor o Bogu ljubavi i milosrđa. Većinom takvi ljudi postaju fanatici, što je pogubno za istinsku vjeru. Samo će zreli vjernik prihvatiti sliku o Bogu koja se nalazi u svetom pismu, a ostali će izmišljati sve i svašta i na kraju će imati sliku Božju nastalu pod utjecajem okoline i zlih ljudi. A neki ljudi vjeruju u snagu pobožnosti, predmeta ili nekih formula. Zamijenili su Boga sa stvarima preko kojih on, svojom voljom, ponekad djeluje. Krščanstvo se oduvijek borilo protiv praznovjerja i magije. Za upoznavanje pravoga Božjeg lica i njegove uloge u našem životu važno nam je vodstvo duha svetoga i pomoć crkve. Bog je u čovjekovo srce upisao čežnju za njim, jer je čovjek od Boga i za Boga stvoren. Bog nas nikada neće prestati privlačiti sebi.

Valentina Jurić, 8.a

Zašto ima sve manje odaziva na život posvećen Bogu ?

Zašto ima sve manje odaziva na život posvećen Bogu ?

Danas se sve više ljudi okreće prema materijalnim dobrima. Danas ljudi gledaju da prevare jedni druge. Ljudi su prestali vjerovati i u njihovom životu ne postoji Bog. Sve manje odaziva na život posvećen Bogu danas ima jer su ljudi zaboravili na Boga. Ljudi su se posvetili nečemu drugom i misle da im Bog nije potreban u životu. Neki ljudi misle da je odlazak u crkvu samo gubljenje vremena. Ti ljudi nemaju vjere i pokvareni su. Gledaju samo da nekoga povrijede, prevare ili pokradu. Danas nitko ne razumije što znači ljubiti bližnjega svoga kao sebe samoga, jer su ljudi pomalo sebični i ne misle na druge. Ljudi napuštaju crkvu, Boga i prestaju se moliti jer misle da ima time ništa nije od Boga dano. To nije istina. Ti ljudi nisu znali prepoznati čuda koje im je Bog dao. Ljudi se ne odazivaju na život posvećen Bogu jer misle da im to nije potrebno i važniji im je novac i slava. A danas je malo ljudi koji istinski vjeruju, koji se mole od srca i koji su svoj život potpuno posvetili Bogu. A svatko od tih ljudi provodi svoj život posvećen Bogu na drugi način.

Prijateljstvo

Pripadaš li nekom krugu prijatelja ?
Što vas povezuje ?
Kakvi su odnosi među vama?

Prijateljstvo je poseban oblik ljubavi. Prijateljstvo je potrebno svima jer naše srce ispunjava radosnim i veselim. Ako imamo pravoga prijatelja pokraj sebe, onda možemo sve. Pravi prijatelji se rijetko pronalaze. Kada bi svatko bio pravi prijatelj sve bi bilo drugačije. Pravim prijatelj će uvijek biti uz tebe, nikad te neće izdati. Tad kad ti se svi budu smijali i izrugivali, pravi će prijatelj biti tu uz tebe i reć ti da će sve biti u redu. Pravi prijatelj će uvijek saslušati tvoje probleme i pomoći ti. Danas je rijetko malo onih pravih prijatelja, iskrenih. Prijateljstvo je ljubav, prijateljstvo se uči. Prijateljstvo nastaje slobodnim izborom i o njemu se trebamo brinuti, braniti ga i čuvati. Ako je prijateljstvo pravo, niko ga ne može uništiti. Prijatelje moramo prihvatiti onakve kakvi jesu, ne smijemo ih mijenjati jer nećemo uspjeti. Nitko nije vrijedan naših suza, a onaj tko je, nikada nas neće rasplakati. Da bi znali biti pravi prijatelji moramo pripadati prijateljskoj zajednici. Krizu prijateljstva rješavamo iskrenim razgovorom i vlastitim mijenjanjem. Što smo više sličniji Isusu, sposobniji smo za pravo i iskreno prijateljstvo sa drugima. Moje prijatelje i mene povezuje međusobna ljubav, koja je u nama i mi tu ljubav pokazujemo jedni drugima svakodnevno malom pažnjom i sitnicama. Pravi prijatelji bi sve učinili jedni za drugo u svakom trenutku. Pravo prijateljstvo traje vječno. Prijateljstvo se rađa iz ljubavi, a umire od ljubomore.

Valentina Jurić, 8.a